เกี่ยวกับเรา

Khampo.com information #2

สุขภาพ  หมายถึง  ภาวะความสมดุลตามธรรมชาติระหว่างสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกตัวบุคคล ตลอดจนความผาสุกที่บุคคลนั้นได้รับจากการมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ในเว็บไซต์ KHMAPO.com ของเราได้รวบรวม เรื่องราว เนื้อหาสาระ และ สินค้า ที่เป็นประโยชน์แก่การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดี

Khampo.com information #1

แรงจูงใจ

เรารู้ว่า การมีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญจะทำให้ เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยดีในสังคม และ KHAMPO.com เราชื่นชอบใน เสาะหาผลิตภัณท์ที่ส่งเสริมสุขภาพ สำหรับทุกวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ที่ชื่นชอบออกกำลังกาย เพื่อสงเสริมให้ทุกคนมีสุขภายกายและใจที่ดี

ความมุ่งมั่น

เราสัญญาว่า เราจะมุ่งมั่นคัดสรร สินค้าผลิตภัณท์ที่ดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม จัดส่งที่รวดเร็ว และบริการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ ที่คุณจะไม่พบจากที่อื่น

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ และ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของ KHAMPO.com สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมา จะต้องใช้วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) มาตรฐานความปลอดภัยอาหารระหว่างประเทศและได้รับการรับรองภายใต้ NOP United กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ