การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

ปรับปรุงล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2564

การเตรียมตัวก่อน<strong>ฉีดวัคซีน</strong> #1

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน

  • ป่วย หรือมีไข้สูงควรเลี่ยงการฉีดวัคซีน
  • ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาบางอย่าง ควรเลื่อนการรับวัคซีน
  • ต้องมีการจดบันทึก ก่อนการรับวัคซีนทุกครั้ง
  • แพ้อาหาร แพ้ยา หรือมีโรคประจำตัวต้องแจ้งก่อน 

ข้อควรรู้หลังฉีดวัคซีน

  • หลังรับวัคซีนควรนั่งพักอย่างน้อย 30 นาที
  • หลังฉีดวัคซีน อาจมีไข้
  • ควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน
ควรจดบันทึกประวัติการรับวัคซีนไว้เสมอผู้ปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไว้ตลอดไป ว่าเคยได้รับวัคซีนอะไรมาแล้วบ้าง เมื่อใดพร้อมทั้งให้สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนเพื่อรับวัคซีนในครั้งต่อไป

ที่มา:คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลเปาโล คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลเปาโล

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ