pow พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #6

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #7

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรพลูคาว พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ (น้ำอั้ม) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการค้นคว้าและวิจัยมากกว่า 15 ปี เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณารับรองโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถขึ้นทะเบียนให้อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย

ถือเป็น นวัตกรรมไทยเจ้าแรก ที่ได้จากการบูรณาการเทคโนโลยี การนำส่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้ากับการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้แก่เครื่องดื่มมีส่วนประกอบหลักมาจากใบ และยอดอ่อนของ พลูคาว และยังมีส่วนประกอบของสมุนไพรอีก 10 ชนิดที่ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การนำสมุนไพรเหล่านี้มาผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิธีที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ เครื่องดื่มสมุนไพรที่รวมคุณค่าของสมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #2

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #3

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #4

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #5

พาว ซุยยากุ เอสเซนส์  (น้ำอั้ม) จากงานวิจัยสู่การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยยุคนี้ใคร ๆ ต่างก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแนวทางหนึ่งที่กำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ก็คือการใช้สมุนไพรในการบำรุงสุขภาพไปจนถึงช่วยบำบัดรักษาอาการของโรค และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าขึ้นมามากกว่าในอดีต จึงทำให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดด้วยการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด

พาว ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรพลูคาวสกัดเข้ม ข้น ผสมสมุนไพรอีก 10 ชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ พลูคาว มีสรรพคุณโดดเด่นในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ต้านและยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ต้านเชื้อไวรัส ส่วนสมุนไพรชนิดอื่น เช่น โสม หลินจือ เจียวกู้หลาน มะรุม กระชายดำ ตังกุย ก็ล้วนแล้วแต่ อุดมไป ด้วยสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด
pow พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #29

พาว ซุยยากุเอสเซนส์ (น้ำพลูคาวอั้ม อธิชาติ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการค้นคว้าและ วิจัยมากกว่า 1 ทศวรรษ หรือราว 10 กว่าปี เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี4งานวิจัย 2อนุสิทธิบัตร 1นวัตกรรมแห่งชาติ ยืนยันคุณภาพ

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #5

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #19

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #2

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #3

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #27

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #18

ส่วนผสมในน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น พาว

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #25

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #4

พูลคาว เป็นสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด ภูมิแพ้อากาศ โรคปอดบวม และโรคหลอดลมอักเสบ หอบหืด พลูคาวมีสารออกฤทธิ์สำคัญในกลุ่มของ Phenols ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก เช่น  Flavonoid, Alkaloid และ Quercetin ซึ่งเชื่อว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการเกิดโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆภายในร่างกายไม่ให้ถูกทำลาย และต้านการอักเสบได้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ช่วยต่อต้านเชื้อรา ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านเชื้อไวรัสต้านและยับยั้งอนุมูลอิสระ 

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #21
ตามตำรายาไทยใช้ทานแก้เลือดออกตามไรฟัน เนื่องจากมีปริมาณวิตามินซี และวิตามินเอสูง ปัจจุบันพบว่า ใบมะรุมมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของกระเพาะอาหาร, ปกป้องตับ, ตัานเชื้อแบคทีเรีย ใบมะรุมมีสารกลุ่ม thiocarbamate ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยควบคุมความดันโลหิต และต้านการเกิดเนื้องอก, สาร beta-sitosterol ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ฟลาโวนอยด์, สารประกอบฟีนอลิก และแคโรทีนอยด์

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #6

จัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีรสชาติถึง 5 รส ด้วยกัน คือ เปรี้ยว หวาน เผ็ดร้อน ขม และ ฝาด มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีและ สารในกลุ่มโพลีฟีนอลในปริมาณที่สูง ทำให้สามารถดูดซึมและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ถึง 12 เท่า นอกจากนี้ รสเปรี้ยวในมะขามป้อมยังมีฤทธิ์กัด เสมหะ บรรเทาหวัด และแก้ไอได้ดี

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #7

มีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยเพิ่มการไหลเวียนเลือด และทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว ช่วยกระตุ้นประสาท ทำให้กระชุ่มกระชวย บำรุงกำลัง ชะลอความแก่ ขับลม ขับปัสสาวะ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราที่ทำใหเ้กิดโรคผิวหนัง และ ช่วยลดอาการเหน็บชา

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #8

จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่มีรสอุ่นกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต บำรุงโลหิต ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ แก้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ปวดไขข้อ และเป็นยาระบายท้องอ่อน

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #9

มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย บรรเทาอาการอ่อนเพลีย สารธรรมชาติที่พบในเห็ดหลินจือ ได้แก่ เบต้า-ดี กลูแคน (Beta-D glucan) ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด, สารกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ (Triterpenoids) ช่วยลดอาการภูมิแพ้ ต้านพิษต่อตับ ลดความดันโลหิต ต้านอนุมูลอิสระ, สารกลุ่มอัลคาลอยด์ (Alkaloids) สารรสขมที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และมีสารอาหารที่มีประโยชน์อีกหลายชนิด เช่น โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ กรดไขมัน และใยอาหาร

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #10
อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่สารกลุ่มแอนโธไซยานิน เช่น zeaxanthine และ lutein สารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์, วิตามิน B1, B2, และ C เป็ นต้น ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ช่วยปกป้องเม็ดเลือดแดงจากการทำลายของอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความชรา ลดความดันโลหิต

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #12

อุดมไปด้วยกรดโพลีฟีนอล เช่น gallic acid, ellagic acid, chebulic acid และ tannic acid มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยลดอาการทอ้งผูก ช่วยขับลม แกจุ้กเสียด มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Samonella และ Shigella ช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงร่างกาย ช่วยขับเสมหะ ช่วยลดอาการเจ็บคอ ไอ และช่วยให้นอนหลับสบาย

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #22

อุดมไปด้วยสาร สารซาโปนิน จินเซนโนไซด์ ช่วยให้การทำงานของหลอดเลือดและระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ช่วยขจัดไขมันตามผนังหลอดเลือด ขจัดสารพิษต่างๆ ในเลือด ช่วยกระตุ้นการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยในการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทสัมผัส และระบบความจำ ช่วยเสริมภูมิ คุ้มกันร่างกาย ช่วยชะลอความชรา ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ของอวัยวะต่างๆ ช่วยให้ร่างกายมีชีวิตชีวากระปรี้กระเปร่า

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #13

อุดมไปด้วยสาร monoterpenes, polysaccharides, beta-sitosterol, และ anthraquinone มีส่วนช่วยในการยับยั้ง และชะลอการลุกลามของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด ช่วยลดคอเลสเตอรอล ยับยั้งโปรตีนของเชื้อไวรัส HIV ช่วยชะลอวัยและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #11

ปัญจขันธ์ ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำมาช่วยรักษาโรคเบาหวาน จากรายงานการวิจัยใน ปัจจุบันพบว่า เจียวกู้หลานมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านเบาหวาน ต้านอนุมลูอสิระ ปกป้องตับจากสารพิษ เสริมการ ทำงานของไต ต้านการอักเสบ จึงช่วยบรรเทาอาการของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน เช่น ความดันโลหิตสูง โรคไต และภาวะไขมันเกาะตับ

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #15

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #30

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #23

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #20

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #26

พาว ซุยยากุ เอสเซนต์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #24

โปรโมชั่น

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ