กว่าจะมาเป็นพาว ซุยยากุเอสเซนส์

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #6

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #7

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรพลูคาว พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ (น้ำพลูคาวอั้ม) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการค้นคว้าและวิจัยมากกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณารับรองโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถขึ้นทะเบียนให้อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย

ถือเป็น นวัตกรรมไทยเจ้าแรก ที่ได้จากการบูรณาการเทคโนโลยี การนำส่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้ากับการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้แก่เครื่องดื่มมีส่วนประกอบหลักมาจากใบ และยอดอ่อนของ พลูคาว และยังมีส่วนประกอบของสมุนไพรอีก 10 ชนิดที่ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การนำสมุนไพรเหล่านี้มาผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิธีที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ เครื่องดื่มสมุนไพรที่รวมคุณค่าของสมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #2

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #3

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #4

pow <strong>พาว</strong> <strong>ซุยยากุ</strong> เอสเซนต์ <strong>น้ำสมุนไพรพลูคาว</strong>สกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #5

พาว ซุยยากุ เอสเซนส์  (น้ำพลูคาวอั้ม) จากงานวิจัยสู่การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยยุคนี้ใคร ๆ ต่างก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแนวทางหนึ่งที่กำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ก็คือการใช้สมุนไพรในการบำรุงสุขภาพไปจนถึงช่วยบำบัดรักษาอาการ และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าขึ้นมามากกว่าในอดีต จึงทำให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดด้วยการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัด

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัด

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #3

พาว ซุยยากุเอสเซนส์  (น้ำพลูคาว อั้มอธิชาติ) ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรสกัด 11 ชนิด ประกอบด้วยพลูคาวเป็นส่วนประกอบหลัก และสมุนไพรอื่น 10 ชนิด ได้แก่ ใบมะรุม มะขามป้อม กระชายดำ ตังกุย เห็ดหลินจือ เก๋ากี๊ สมอไทย โสม ลูกยอ เจียวกู้หลาน

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #29

POW พาวน้ำ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทย มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสต์ การวิจัยเป็นเวลากว่า 12 ปี  (4 งานวิจัย 2 อนุสิทธิ์บัตร และ 1 บัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #5

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #19

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #11

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #20

การรับประทาน

เริ่มดื่มวันละ 15ml. (ประมาณเกือบครึ่งแก้วตวง) หลังอาหาร  *เขย่าขวดก่อนเปิดรับประทาน เมื่อเขย่าแล้วอาจจทำให้เกิดฟองและตะกอน*

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #26

วิธีการเก็บรักษา

ขวดที่เปิดแล้วควรเก็บในตู้เย็น ขวดที่ยังไม่เปิดเก็บให้พ้นแสงแดดและที่ที่มีความร้อนสูง

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #24

pow พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ น้ำสมุนไพรพลูคาวสกัดและสมุนไพรอีก10ชนิด #27

โปรโมชั่น
ซื้อ6 แถม6
ซื้อ6 แถม6

฿23,760 ฿9,980
+
ซื้อ3 แถม3
ซื้อ3 แถม3

฿11,880 ฿5,180
+
ซื้อ2 แถม2
ซื้อ2 แถม2

฿7,920 ฿3,580
+
ซื้อ1 แถม1
ซื้อ1 แถม1

฿3,960 ฿1,980
+

...

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ