โรคไต และอาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคไต

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2563

 #1

โรคไต

โรคไต คือ กลุ่มโรคหรือภาวะที่ทำให้ไตเกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติจนเกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ตามมา เนื่องจากไตไม่สามารถฟอกเลือดหรือขับของเสียออกจากเลือดได้ตามปกติ หากป่วยเป็นโรคไต ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อบรรเทาอาการและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ดังนั้น หากสังเกตพบอาการที่บ่งชี้ว่าไตมีปัญหา ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาให้ทันการณ์

อาการของโรคไต

ด้วยเหตุที่โรคไตมีหลายชนิด อาการของผู้ป่วยจึงมีความแตกต่างกันไป โรคไตบางชนิดพอเริ่มเป็นทั้งๆที่ไตยังไม่เริ่มเสียก็จะมีอาการออกมาให้เห็น เช่น ผู้ป่วยโรคไตอักเสบชนิดเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการบวม ปัสสาวะสีน้ำล้างเนื้อ ตรวจปัสสาวะจะพบเม็ดโลหิตแดงและไข่ขาว

หากตรวจความดันโลหิตจะพบว่ามีความดันโลหิตสูงผิดปกติ สิ่งเหล่านี้จะแสดงออกมาให้เห็นในระยะแรกๆ ตั้งแต่เริ่มเป็น ในทางตรงกันข้ามหากเป็นโรคไตอักเสบชนิดเรื้อรังก็จะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นเลย โดยผู้ป่วยจะมีความเป็นอยู่ ดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทุกอย่างเป็นเวลาหลายๆ ปี ระหว่างนี้ถ้าผู้ป่วยมาตรวจร่างกาย แพทย์ก็อาจจะไม่พบความผิดปกติใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นถ้าตรวจปัสสาวะจะพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะหรือไข่ขาวในปัสสาวะ

ดังนั้นเรามักจะได้ยินอยู่เสมอๆว่า ผู้ป่วยบางรายไปสมัครงาหรือเข้าเรียนตามสถาบันต่างๆ ครั้งแรก แพทย์ตรวจร่างกายไม่พบอะไร แต่เมื่อทำการตรวจปัสสาวะก็พบเม็ดเลือดแดงและไข่ขาวเล็กน้อย และได้รับคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

ในทำนองเดียวกัน โรคไตที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ เช่น โรคไตที่เกิดจากเบาหวาน โรคไตที่เกิดจากความดันโลหิตสูง โรคไตที่เกิดจากโรคเกาท์ ฯลฯ ส่วนมากจะไม่มีอาการ แม้เข้ารับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ในระยะแรกๆ ก็จะไม่พบความผิดปกติส่อแสดงให้เห็นว่ามีโรคไตแต่อย่างใด

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคไตนั้นค่อนข้างจะซ่อนเร้น ค่อยๆ กำเริบมากขึ้นโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีอาการ บางครั้งแฝงมากับโรคอื่นอย่างลับๆ บางครั้งตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจปัสสาวะหรือตรวจเลือด ถ้าเป็นโรคไตชนิดที่ลุกลามหรือเสื่อมลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดการทำงานของไตเหลือเพียงร้อยละ 25 หรือหนึ่งในสี่ของปกติ ผู้ป่วยโรคไตเหล่านั้นจะเริ่มมีอาการแสดงออกมาให้เห็นบ้าง

ถ้าการทำงานของไตเสื่อมลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 ของปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงออกมาชัดเจนทุกราย

ด้วยเหตุที่ไตต้องเสียไปถึงร้อยละ 75 ผู้ป่วยจึงเริ่มมีอาการแสดงออกมาให้เห็นได้ จึงทำให้ผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคไต เมื่อมีอาการก็มักจะมาพบแพทย์ซึ่งสายเกินไปเสียแล้วเพระไตของผู้ป่วยเสียมากจนเกินความสามารถที่แพทย์จะรักษาให้หายเป็นปกติได้


Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ