ดื่มน้ำมากไป ใช่ว่าจะดี

ปรับปรุงล่าสุด : 6 มิถุนายน 2565

ดื่มน้ำมากไป ใช่ว่าจะดี #1

อะไรที่มากไป น้อยไป มักจะไม่ดี ดังเช่นการ ดื่มน้ำมากไปใช่ว่าจะดี มีผลเสียกับร่างกายดังนี้

  • ทําให้เซลล์บวม ในร่างกายจะมีโซเดียมและโพแทสเซียม ช่วยรักษาสมดุล ของเหลวในร่างกาย เมื่อมีน้ําในเซลล์มากไป จะเป็นอันรายต่อเซลล์ประสาท
  • โซเดียมต่ํากว่าปกติ หากดื่มน้ํามากๆ ในเวลาสั้นๆ จะเกิดภาวะ HYPONATREMIA ทําให้รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรง
  • โพแทสเซียมต่ํา ถ้าดื่มน้ํามากไป ในช่วงร่างกายถึงเครียด เช่น ออกกําลังกาย จะเกิดภาวะคั่งน้ํา อาจอาเจียนและท้องเสียได้
  • กล้ามเนื้อเป็นสระคริว การดื่มน้ํามากไป ทําให้ของเหลวเสียสมดุล ส่งผลต่อการทํางาน ของกล้ามเนื้อทําให้เกิดเป็นตะคริวได้
  • ไตทํางานหนัก การดื่มน้ํา ปริมาณมากๆ - ในรวดเดียว อาจเกิดภาวะ ไตวายเฉียบพลัน
  • หัวใจทํางานหนัก ดื่มน้ํามากไป ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจ ขยายตัว ปริมาณเลือด เพิ่มขึ้นทําให้ หัวใจสูบฉีดมากเกินไป

ควรดื่มน้ําทีละน้อยๆ แทนการดื่มน้ํา ปริมาณมากๆ ในรวดเดียว แนะนํา ดื่มน้ํา 6-8 แก้วต่อวัน สูตรคํานวณ น้ําที่ควรดื่มในแต่ละวัน [(น้ําหนักตัว - 20)x25]+1,500 ผลลัพธ์ที่ได้หน่วยเป็น ml. ปริมาณของน้ําที่ควรดื่ม ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ น้ําหนักตัว

ควรดื่มน้ําทีละน้อยๆ แทนการดื่มน้ําปริมาณมากๆ ในรวดเดียว ควรดื่มน้ํา 6-8 แก้วต่อวัน

ที่มา : Holiday Sega

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ