เป้าหมายหลักของการดูแลเบาหวาน

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ตุลาคม 2563

เป้าหมายหลักของการดูแล<strong>เบาหวาน</strong> #1

เป้าหมายของการดูแลเบาหวาน คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานต้องควบคุมให้ได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารตอนเช้าควรอยู่ประมาณ 90-110มก./ดล. ส่วนหลังอาหารต่ำกว่า 180มก./ดล. หากสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรคได้เท่าไร ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของโรคและทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดง่ายขึ้นเท่านั้น

ไม้บรรทัดวัดคุณภาพการควบคุมโรคเบาหวานที่ดี คือ การวัดระดับฮีโมโกลบินเอวันซี หรือที่เรียกว่า HbA1C คือ ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าค่าน้ำตาลสะสม HbA1C เกิดจาก การที่น้ำตาลในเลือดไปจับกับฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดง ที่ทำหน้าที่พาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ โดยปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 3 เดือน ดังนั้นการตรวจ HbA1c จึงเป็นการบ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

เป้าหมายหลักของการดูแล<strong>เบาหวาน</strong> #2

การวัดระดับ HbA1C ช่วยทำให้มองเห็นภาพของคุณภาพ การควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ชัดเจน

เพราะไม่ใช่ค่าที่ขึ้นลงจากอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อ ดังนั้นผู้ที่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าแล้วปกติดี แต่ระดับHbA1Cยังสูงอยู่ แสดงว่ายังควบคุมอาหารการดูแลตัวเองยังไม่ดีพอ ทำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารสูงอยู่การควบคุม HbA1C ให้ลงมาต่ำกว่า7%จะสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆของเบาหวานได้

ทุกๆ1%ของHbA1C ที่ลดลง สามารถลดโรคแทรกซ้อน ได้ถึง 21%

นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติทั้งก่อนและหลังอาหาร เพื่อควบคุมให้ระดับHbA1C ลดลงแล้ว คนเป็นเบาหวานยังต้องใส่ใจควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้มากที่สุดพร้อมกับลดความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/80 มม.ปรอท จึงจะป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ