ติดโควิดไม่รู้ตัว ฉีดวัคซีนได้ไหม

ปรับปรุงล่าสุด : 6 สิงหาคม 2564

ติด<strong>โควิด</strong>ไม่รู้ตัว ฉีดวัคซีนได้ไหม #2

เนื่องจากบางคนติดโควิด 19 แต่ไม่แสดงอาการ เหตุนี้จึงมีคนที่ติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวและไปฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งภายหลังที่ทราบว่าติดโควิดมาก่อนอยู่แล้วก็มีความกังวลว่าวัคซีนที่ฉีดไปจะกระตุ้นเชื้อให้ยิ่งทวีความรุนแรงไหม หรือการฉีดวัคซีนจะมีผลกับร่างกายคนติดเชื้อมากน้อยเพียงไร วันนี้เรามาหาคำตอบกัน

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ "จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน" หรือมีอาการต้องสงสัยว่าเป็นโควิด ยิ่งไม่ควรมายังสถานที่ฉีดวัคซีน เพราะอาจเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่น จึงควรตรวจโควิดให้แน่ชัดก่อนเข้ารับวัคซีน

นอกจากนี้แม้ว่าอาการไข้จะเกิดจากการป่วยด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ก็ไม่ควรไปฉีดวัคซีนโควิดเช่นกัน เพราะการตอบสนองต่อวัคซีนจะไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ถ้ามีไข้ขึ้นในวันนัดฉีดวัคซีนก็ควรเลื่อนนัดออกไปก่อน

ติด<strong>โควิด</strong>ไม่รู้ตัว ฉีดวัคซีนได้ไหม #3

ส่วนคนที่เคยติดโควิดแต่รักษาจนหายแล้ว ยังต้องฉีดวัคซีนโควิดไหม ทาง ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ข้อมูลว่า "ผู้ที่เคยเป็นโควิด 19 มาแล้วจะมีภูมิต้านทานอยู่ในร่างกาย แต่จะค่อย ๆ ลดลง จึงมีโอกาสติดเชื้อได้ใหม่หลังจากรักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป ดังนั้นจึงควรฉีดวัคซีนโควิดเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้น โดยควรฉีดเข็มแรกหลังหายจากโควิดไปแล้ว 3-6 เดือน และอาจต้องฉีดกระตุ้นเป็นระยะ"


ที่มาข้อมูล :  สุขภาพ.cc

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ