การมองโลกแง่ดี ทำให้สมองมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2564

การ<strong>มองโลกแง่ดี</strong> ทำให้สมองมีประสิทธิภาพ #1

มองโลกแง่ดี ทำให้สมองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง ด้วยการเพิ่มภาวะความยืดหยุ่นตัวของสมอง (neuroplasticity) สมองของคนเรามีสองส่วนที่สำคัญคือ สมองซีกซ้ายและขวา โดยลอจิก การทำงานของสมองซีกซ้ายพัฒนาทักษะทางความคิดวิเคราะห์ การคำนวณ ในขณะที่สมองซีกขวาใช้พัฒนาทักษะด้านศิลปะ ปรัชญา ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ขณะเดียวกัน คนเรามีแนวโน้มที่จะใช้สมองซีกใดซีกหนึ่งเป็นระยะเวลานานตามความชำนาญของตนเอง ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพของสมองให้มีมากขึ้น จำเป็นต้องมีความสมดุลสองด้าน

ในปี ค.ศ. 2012 ได้มีรายงานผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างกว่า 1000 ราย ของโรงเรียนแพทย์ยูซีแอลเอ พบว่า การฝึกสติ (mindfulness) การปล่อยวาง (Empathy) การมีสติรู้ตนเองตลอดเวลา (Self awareness) การคิดเชิงบวก หรือ มองโลกในแง่ดี (hard optimism) สามารถทำให้สมองส่วน corpus callosum แข็งแรงขึ้น หนาขึ้น และเชื่อมต่อได้ดีขึ้น

โดยจะเห็นได้ชัดเจนจากภาพสแกนสมองด้วยเครื่อง FMRI (FMRI: Functional Magnetic Resonance Imaging เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจาก MRI ซึ่งเป็นเพียงภาพนิ่ง ให้กลายเป็นเป็นภาพแบบ real time ณ. เวลาที่ต้องการ อันเป็นผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าอิเลคตรอนของสนามแม่เหล็กที่จับภาพปริมาณออกซิเจนระหว่างเซลล์ ซึ่งแสดงถึงการเชื่อมต่อของเส้นประสาทในสมองมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน จากภาพสแกน MRI ที่เป็นภาพนิ่ง พบสมองมีความหนามากขึ้นนั่นแสดงว่า โครงสร้างแบบนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการทำให้สมองของคนเราสามารถสื่อสารกันได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อันเนื่องมากจากการวิ่งของกระแสไฟฟ้าในสมองให้มีการเชื่อมต่อถึงกันระหว่างเซลล์สมองมากขึ้น เป็นการค้นพบอันมหัศจรรย์ ที่ทำให้สมองมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการมีภาวะความยืดหยุ่นตัว อาจกล่าวได้ว่า สมองบริเวณดังกล่าว มีชีวิต ขึ้นมาทันที

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ