นวัตกรรมไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2565

นวัตกรรมไทย #5

4-2-1 ไม่ใช่แผนการเล่นฟุตบอล แต่คือ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาสมุนไพรพาวที่ต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ 

4งานวิจัย 2อนุสิทธิบัตร และ 1นวัตกรรมไทย ซึ่งสิ่งที่ได้มายากที่สุดได้แก่ นวัตกรรมไทย เพราะหากใครได้นวัตกรรมไทยแล้วนั้น จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบจากกระทรวงการคลังได้ ซึ่งกว่าจะได้มานั้นต้องพิสูจน์ทราบได้ว่า อาหารเสริมนั้นจะต้องปลอดภัย และได้ผลลัพธ์บางอย่างจริงตามงานวิจัย ซึ่งพาวเป็นอาหารเสริมยี่ห้อเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ในปี 2561

นวัตกรรมไทย #2

นวัตกรรมไทย #3

นวัตกรรมไทย #4

พาว จึงไม่ได้เป็นแค่พืชผักริมรั้ว
พาว จึงไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อ
พาว คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ