สินค้าอื่นๆ

สินค้าอื่นๆ #1

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) และแนวโน้มโรคระบาด อื่นๆ ในอนาคต ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวล แนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ขึ้น เช่น การใช้ช้อนกลางตักอาหารก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากการสัมผัสช้อนร่วมกันได้ ต้องเปลี่ยนมากินร้อน ช้อนใครช้อนมัน และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ ป้องกันโรคติดต่อ ก็ควรมีไว้ที่ตู้ยาประจำกับบ้าน และ แบบติดตัว ก็ควรจะเป็นแบบที่พกพาสะดวก

Khampo.com มีบทความดีๆ มากมาย และ คัดสรร ผลิตภัณท์เกี่ยวกับ สินค้าอื่นๆ อ่านบทความ เลือกซื้อสินค้า ได้ในเว็บไซด์ค่ะ

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ