ซุยยากุ แคปซูล Zyuyaku capsules

  • ซุยยากุสมุนไพร สกัดจากสมุนไพรที่มากด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส
  • รวมสมุนไพรกว่า 11ชนิด ที่มีประโยชน์
  • ผักคาวตอง กระชายดำ แปีะก๊วย โสม ตังกุย หลอนจือ เจียงกู้หลาน ฯลฯ รวมสมุนไพรกว่า 11ชนิด
  • เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส กระตุนการไหลเวียนของโลหิต บำรุงสายตา บำรุงผิวพรรณ บำรุงระบบประสาท ชลอความแก่
  • ผลิตโดยกรรมวิธีที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย
  • ได้รับอนุสิทธิบัตรรับรองกระบวนการผลิต ว่ามีโพรไบโอติกส์ (Probitics) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • รับประทานครั้งละ 1 แคปซูลก่อนนอน
  • 1กระปุก บรรจุ 30 แคปซูล
  • ได้รับเครื่องหมาย อย.# 50-1-16657-2-0092

จากภูมิปัญญาของนักวิจัยไทย ได้ศึกษาสมุนไพรพื้นบ้าน พลูคาว หรือ คาวตอง สู่ผลิตภัณฑ์ "ซุยยากุ" สมุนไพรที่โลกลืม กับนวัตกรรมไทย "ฟื้นตัวจากมะเร็ง"

<strong>ซุยยากุ แคปซูล</strong> <strong>Zyuyaku capsules</strong> #3

ซุยยากุ แคปซูล ประกอบด้วยสมุนไพรสกัด 11 ชนิด สมุนไพรหลัก คือ พลูคาว สมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ ที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการต้านมะเร็ง และ ต้านเชื้อไวรัส

<strong>ซุยยากุ แคปซูล</strong> <strong>Zyuyaku capsules</strong> #4

ซุยยากุ แคปซูล ประกอบด้วยสมุนไพรสกัด 11 ชนิด สมุนไพรหลักที่เป็ นส่วนประกอบ คือ พลูคาว หรือผักคาวตอง สมุนไพรพื้ นบ้านทางภาคเหนือ ที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการ ต้านมะเร็ง และต้านเชื้ อไวรัส ส่วนสมุนไพรอื่นๆ ที่เป็ นส่วน ประกอบ เช่น กระชายด า, แป๊ ะก๊วย, โสม, ตังกุย, หลินจือ, เจียวกู้หลาน ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย โดยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต บ ารุงร่างกาย บ ารุงสายตา ระบบประสาท ชะลอความแก่ ต้านอนุมูลอิสระ บ ารุงผิวพรรณ ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ จึงมีจุลินทรีย์ชนิดดี หรือ โปร ไบโอติกในปริมาณสูง ซึ่งช่วยในการท างานของทางเดินอาหาร และระบบขับถ่าย

<strong>ซุยยากุ แคปซูล</strong> <strong>Zyuyaku capsules</strong> #6

ซุยยากุ แคปซูล ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรไทย เมื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่า ซุยยากุ แคปซูล Zyuyaku capsules มีแนวโน้มที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ซุยยากุ ผ่านกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐานรับรองทั้ง FDA GMP, Codex GMP และ Halal

<strong>ซุยยากุ แคปซูล</strong> <strong>Zyuyaku capsules</strong> #5

พลูคาว (Houttuynia)

พลูคาว หรือผักคาวตอง เป็นสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ เมื่อนำใบมาขยี้ดมจะมีกลิ่นคล้ายคาวปลา มีสรรพคุณตามตำรายาไทย แก้เรื้อน มะเร็ง คุดทะราด และ โรคที่เกิดตามผิวหนัง แก้น้ำเหลืองเสีย ฯลฯ งานวิจัยด้านเภสัชวิทยาใน ปัจจุบันพบว่า พลูคาวสามารถต้านมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่, มะเร็งสมอง, มะเร็งลำไสใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสที่ก่อ ใหเ้กิดโรคเริม, ไข้หวัดใหญ่ และไวรัสที่ก่อใหเ้กิดกลุ่มอาการ ภูมิคุ้มกันเสื่อม มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และขับปัสสาวะ

ใบพลูคาวอุดมไปด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ได้แก่ quercetin มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้ง และชะลอการลุกลามของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเพิ่มจ านวนของไวรัส รวมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนสารกลุ่มโพลีฟีนอล ที่พบในใบพลูคาว ได้แก่ houttuynoside A, catechin, chlorogenic acid, caffeic acid, procyanidin B กระตุ้นการท างานของเอนไซม์ต้านอนุมูล อิสระ นอกจากนี้ ยังมีสารกลุ่ม alkaloids ที่มีฤทธ์ิในการตา้นมะเร็ง ไดแ้ก่ aristolactam B, piperolactam A, aristolactam A, norcepharalidione B, cepharadione B และ splendidine

คะแนน และรีวิว ของ ซุยยากุ แคปซูล Zyuyaku capsules
5/5
โดย สมนึก
อยากจะเสริมภูมิคุ้มกัน ดูสมุนไพรและสรรพคุณสนใจอยากลองทาน
โดย สุชาติ
ได้รับเรียบร้อย ขอบคุณครับ

฿650 ฿450sale -31%

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล


ซื้อเลย
สั่งซื้อ
โปรโมชั่น
เกี่ยวกับ ป้องกันมะเร็ง

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ