เป้าหมายหลักของการดูแลเบาหวาน

เป้าหมายหลักของการดูแล<strong>เบาหวาน</strong> #1

เป้าหมายของการดูแลเบาหวาน คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานต้องควบคุมให้ได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารตอนเช้าควรอยู่ประมาณ 90-110มก./ดล. ส่วนหลังอาหารต่ำกว่า 180มก./ดล. หากสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรคได้เท่าไร ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของโรคและทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดง่ายขึ้นเท่านั้น

ไม้บรรทัดวัดคุณภาพการควบคุมโรคเบาหวานที่ดี คือ การวัดระดับฮีโมโกลบินเอวันซี หรือที่เรียกว่า HbA1C คือ ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าค่าน้ำตาลสะสม HbA1C เกิดจาก การที่น้ำตาลในเลือดไปจับกับฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดง ที่ทำหน้าที่พาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ โดยปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 3 เดือน ดังนั้นการตรวจ HbA1c จึงเป็นการบ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

เป้าหมายหลักของการดูแล<strong>เบาหวาน</strong> #2

การวัดระดับ HbA1C ช่วยทำให้มองเห็นภาพของคุณภาพ การควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ชัดเจน

เพราะไม่ใช่ค่าที่ขึ้นลงจากอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อ ดังนั้นผู้ที่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าแล้วปกติดี แต่ระดับHbA1Cยังสูงอยู่ แสดงว่ายังควบคุมอาหารการดูแลตัวเองยังไม่ดีพอ ทำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารสูงอยู่การควบคุม HbA1C ให้ลงมาต่ำกว่า7%จะสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆของเบาหวานได้

ทุกๆ1%ของHbA1C ที่ลดลง สามารถลดโรคแทรกซ้อน ได้ถึง 21%

นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติทั้งก่อนและหลังอาหาร เพื่อควบคุมให้ระดับHbA1C ลดลงแล้ว คนเป็นเบาหวานยังต้องใส่ใจควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้มากที่สุดพร้อมกับลดความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/80 มม.ปรอท จึงจะป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

POW พาวแคปซูล พาวเฮอร์เบิลแคปซูล

พาวแคปซูล สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับประทานแบบน้ำ ไม่ชอบกลิ่นและรสชาติของสมุนไพร ต้องเดินทางบ่อยพกพาวชนิดน้ำไปทานไม่สะดวก พาวแคปซูล จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพสมุนไพรในพาวเฮอร์เบิลแคปซูล มี 12 ชนิด ประกอบไปด้วย พลูคาว  เบต้ากูลแค...

ดูรายละเอียด

เบาหวาน

บทความน่ารู้

ผักเชียงดา ผู้ฆ่าน้ำตาล

ผักเชียงดามีคุณประโยชน์มากมาย แต่สรรพคุณที่เด่นชัดก็คือ การถูกเรียกว่าเป็นผู้ฆ่าน้ำตาล ทั้งนี้รากศัพท์จากชื่อวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดา คือ จิมนีมา (GYMNEMA) มาจากคำที่มีรากศัพท์ของภาษาฮินดูในประเทศอินเดียว่า เกอร์มาร์ (GURMAR) ซึ่งแปลตรงตัวว่าผู้ฆ่าน...

อ่านต่อ

ข้อดีของกาแฟดำ สำหรับ ผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานถือเป็นโรคยอดนิยม ที่ผู้คนส่วนใหญ่เป็นกันมาก และช่วงอายุของผู้ที่เป็นเริ่มลดลงมาอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการกินอาหารและการใช้ชีวิตแบบผิดๆ  การทีปล่อยให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้โรคเบาหวานจะเข้าทำลายดวง...

อ่านต่อ

Insulin resistance การดื้ออินซูลิน

Insulin resistance การดื้ออินซูลิน คือ ในเซลกระบวนการเผาผลาญกลูโคสและกรดไขมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกัน ระหว่างเผาน้ำตาล เซลจะเก็บไขมัน ระหว่างเผาไขมัน เซลจะเบรคการเผาน้ำตาล ปกติถ้าเซลไม่สะสมไขมันมาก ร่างกายจะสลับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม แต่ถ้าเซลถูก...

อ่านต่อ

น้ำตาล กับ อายุเพิ่มขึ้น

ไม่เป็นเบาหวานก็ต้องใส่ใจ เป็นเบาหวาน ยิ่งต้องใส่ใจ การคุมน้ำตาลไม่ใช่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้น การกิน “น้ำตาล” จะส่งผลอย่างไรเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และเราจะดูแลอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการอย่างไร มารู้จัก 5 ความรู้จากผลงานวิจัยทางการแพทย์ ที่ช่วยให้ค...

อ่านต่อ

พาวซูการ์คิว คุมน้ำตาล ลดไขมัน

POW Zukar Q ผลิตภัณฑ์ทางร่วมเพื่อดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคกลุ่มNCDs  โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น เบาหวาน ไขมัน  ความดัน  โรคหลอดเลือดหัวใจ และสมอง  โรคตับแข็ง  โรคอ้วนลงพุง  โรคมะเร็งเป็นต้นพาวซูการ์คิว สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลเบ...

อ่านต่อ