เบาหวาน

เบาหวาน #1

โรคเบาหวาน คือ ความผิดปกติของตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูง เป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายระบบ ฟัน เหงือก ตา ไต หัวใจ สมอง และ หลอดเลือด รวมทั้งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต  อาการของเบื้องต้นที่สามารถสังเกตุได้ว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่า ได้แก่ ปัสสาวะบ่อยและมาก หิวน้ำบ่อย น้ำหนักลด มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง

ดังนั้นทุกคนควรดูแลและป้องกันโรคเบาหวานด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภค และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่เป็นโรคเบาหวาน การให้ความร่วมมือในการรักษาและ ติดตามการรักษากับแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการดูแล รักษาโรคเบาหวาน เพื่อที่จะได้ลดภาวะแทรกซ้อนและอยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างมีความสุข

Khampo.com มีบทความดีๆ มากมาย และ คัดสรร ผลิตภัณท์เกี่ยวกับ เบาหวาน อ่านบทความ เลือกซื้อสินค้า ได้ในเว็บไซด์ค่ะ

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ