ข้อตกลงการใช้งาน

Khampo.com ข้อตกลงการใช้งาน #2

khampo.com (เรา) :  ขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไข และ ข้อตกลงสำหรับผู้้เ้ข้าใช้งานเว็บไซต์ khampo.com ( "เว็บไซต์" ) เพื่อการเข้าเยี่ยมชม และ/หรือ ซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ โดยผู้เข้าใช้งานต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงด้านล่างนี้ กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าใดๆจากทางเว็บไซต์ เมื่อผู้เข้าใช้งานสั่งซื้อสินค้าใดๆภายในเว็บไซต์แล้วนั้น จะถือว่าผู้เข้าใช้งานได้ยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ปรากฎนี้แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ปรากฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขมีผลจะปรากฎด้านล่างสุดเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานสามารถรับรู้ถึงวันที่มีผลและวันที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ปรากฎล่าสุด โดยผู้เข้าใช้งานควรศึกษาและเข้าเยี่ยมชมข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในกรณีที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก

นโยบายเวปไซด์ : เว็บไซต์ khampo.com เกิดขึ้นจากการที่ต้องการจำหน่ายเครื่องประดับ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WWW) ให้กับสมาชิกของทางเว็บไซต์ในราคายุติธรรม โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางออกไปซื้อ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า อีกทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเรามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย หลากหลายชนิด หลากหลายแบบ งานมีคุณภาพ ปราณีตสวยงาม รวมทั้งร้านค้าอื่นๆ ที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย กับเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ (ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดที่มากขึ้น)

ความเป็นส่วนตัว : กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจในส่วนของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่ปรากฎในเมนูข้อมูล "บทความ" ซึ่งควบคุมการเยี่ยมชมของผู้เข้าใช้งานในเว็บไซต์ และเข้าใจในข้อปฏิบัติของเรา

การสื่อสารแบบอิเล็คทรอนิกส์ : การสื่อสารแบบอิเล็คทรอนิกส์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าใช้งานเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์(อีเมล์) หรือ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ (Line, Facebook, Hangout) มายัง เราฯ โดยผู้เข้าใช้งานยินยอมที่จะรับการติดต่อจาก เราฯผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ เราฯจะติดต่อกับผู้เข้าใช้งานโดยจดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือการประกาศใดๆที่กระทำผ่านเว็บไซต์ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้งานในข้อตกลง การแจ้งเตือน การเปิดเผยข้อมูล และการติดต่อสื่อสารอื่นๆที่เราฯส่งให้ผู้เข้าใช้งานนั้นถูกต้องตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ : เนื้อหาที่ปรากฎภายในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ ภาพวาด ตราสัญลักษณ์ ภาพแสดงปุ่ม รูปภาพ เอกสารเสียง การดาวน์โหลดแบบดิจิตัล ฐานข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ ถือเป็นทรัพย์สินของ [[sitename]] หรือ ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งราชอาณาจักรไทย โปรแกรมและซอร์สโค้ดของโปรแกรมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ khampo.com ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU GENERAL PUBLIC LICENSE และเป็นกรรมสิทธิ์ของ khampo.com

ตราสัญลักษณ์ : ตราสัญลักษณ์ และ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ khampo.com เราไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับสินค้า หรือ บริการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราฯ หรือทำให้ผู้ใช้งานสับสน รวมทั้งใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและลดความน่าเชื่อถือต่อเราฯ khampo.com และ ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของเราฯ และส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องถือเป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของตามกฎหมาย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเราฯ และส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การอนุญาตและขอบเขตในการใช้งานเว็บไซต์khampo.com จำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ห้ามดาวน์โหลดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ (ยกเว้นการทำ Page Caching) หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ส่วนใดๆของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามใช้งานส่วนต่างๆเหล่านี้เชิงพาณิชย์ : รายการสินค้า, รายละเอียดสินค้า, ราคา, การใช้งานข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์, ข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ หรือการใช้งานฐานข้อมูล, เหมืองข้อมูล, robots หรือข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้ว ห้ามทำซ้ำ, ลอกเลียน, ทำสำเนา, ขาย, ขายต่อ, หรือการกระทำการใดๆเชิงพาณิชย์ที่ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราฯ

ห้ามใช้เทคนิค Frame ในการล้อมกรอบ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้าและข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ khampo.com และส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง รูปภาพ, ข้อความ, การจัดวาง, หรือแบบฟอร์มต่างๆ) โดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามใช้งาน meta tags หรือ hidden text อื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราฯ และส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนจะมีผลต่อการไม่อนุญาตให้ใช้งานหรือการเข้าถึง เว็บไซต์อีก ต่อไป รวมทั้งการฟ้องร้องตามกฎหมาย

อนุญาตให้สามารถทำลิงค์มายังหน้าแรกของเว็บไซต์ ได้โดยห้ามทำลิงค์ที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด, ทำให้เสียหาย หรือในทางโจมตีไปในทางเสื่อมเสีย ไม่อนุญาตให้ทำลิงค์ใช้งานตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าใดๆที่เป็นทรัพย์สินของ khampo.com ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

Khampo.com ข้อตกลงการใช้งาน #3

ข้อมูลของสมาชิก : การใช้งานส่วนใดๆ ของสมาชิกในเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เป็นสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านในการใช้งานของสมาชิกเองไว้เป็นความลับในการเข้าใช้งานส่วนของสมาชิก khampo.com ถือว่าการกระทำใดๆที่เกิดภายใต้บัญชีของสมาชิกเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทั้งหมด ในกรณีที่สมาชิกอายุต่ำกว่า 18 ปีการใช้งานเว็บไซต์ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง khampo.com ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปฏิเสธการให้บริการ, การถอดถอนการเป็นสมาชิก, การลบข้อมูล, หรือยกเลิกการสั่งซื้อตามเห็นแก่สมควร

การแสดงความเห็น, การตอบรับ, จดหมายอิเล็คทรอนิกส์และ เนื้อหาที่เป็นข้อความอื่นๆ : อนุญาตให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถ แสดงความเห็น, วิจารณ์, ให้คำแนะนำ, เสนอความคิด, ถามคำถามหรือให้ข้อมูลต่างๆได้โดยเนื้อหาต้องไม่ผิดกฎหมาย, ขัดต่อศีลธรรม, ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์, ข่มขู่ผู้อื่น, ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น, ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์, หรือพาดผิงถึงบุคคลที่สามในทางเสื่อมเสีย ไม่อนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมที่มีไวรัส, การโฆษณาทางการเมือง, โฆษณาชวนเชื่อต่างๆ, จดหมายลูกโซ่, จดหมายสแปม khampo.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาตามเห็นแก่สมควร

เนื้อหาต่างๆที่ผู้ใช้งานได้กระทำภายในเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของทางเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์สามารถใช้ประโยชน์, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, ปรับปรุง, ตีพิมพ์, แปล, แจกจ่าย, และแสดงในสื่อใดๆก็ได้ โดยผู้ใช้ยินยอมภายใต้ชื่อผู้ใช้งานในเว็บไซต์ khampo.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่กระทำภายใต้การใช้งานของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน

ความเสี่ยงของการสูญหายสินค้า : เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ khampo.com ไม่ได้ทำการจัดส่งเองทั้งหมด แต่อาจใช้์บริการจากบริษัทขนส่งอื่นๆ (เช่น ไปรษณีย์ไทย) ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงของการสูญหายของสินค้าระหว่างทาง อย่างไรก็ตามทาง khampo.com จะตรวจสอบการจัดส่งสินค้าที่ส่งไปให้ โปรดอ่าน "การจัดส่ง"

รายละเอียดสินค้าkhampo.com พยายามที่จะให้รายละเอียดสินค้าตรงกับตัวสินค้าให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามไม่ได้รับประกันว่ารายละเอียดของสินค้าหรือเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับสินค้ารวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นโดยสมาชิกหรือผู้ใช้งานคนอื่นๆ จะถูกต้อง ตรงตามสินค้านั้น สมาชิก, ผู้ใช้งาน หรือผู้ซื้อสินค้าควรศึกษารายละเอียดต่างๆของสินค้าให้แน่ใจก่อนทำการซื้อสินค้า

ข้อมูลสีของรูปสินค้าkhampo.com พยายามที่จะให้สีที่แสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของสินค้าออกมาให้ตรงกับตัวสินค้าให้มากที่สุด แต่ไม่ได้รับประกันว่าสีของตัวสินค้าจะตรงกับรูปสินค้าทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียด การตั้งค่าหน้าจอของผู้ใช้งานด้วย

การป้องกันการฉ้อโกง : ส่วนหนึ่งของการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซท์นั้น khampo.com จะตรวจสอบการสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับเพื่อป้องกันฉ้อโกงการสั่งซื้อสินค้าหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย khampo.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อในกรณีที่เราตรวจพบการฉ้อโกง หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ khampo.com อาจจะโทรศัพท์ไปยังสมาชิกที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อตรวจสอบและยืนยันการสั่งซื้อ รวมทั้งสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือจัดส่งสินค้าในกรณีที่ตรวจพบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ที่กระทำการฉ้อโกงหรือกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการภายในเว็บไซต์ khampo.com จะดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิดชอบkhampo.com ไม่รับรองความสมบูรณ์ของ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆที่อยู่ภายในเว็บไซต์ และ khampo.com ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ข้อมูลดังกล่าวในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

khampo.com ไม่รับรองความปลอดภัยของ เว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมล์ใดๆที่ส่งโดย khampo.com จากไวรัสหรือโปรแกรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน รวมทั้ง khampo.com ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานการ เชื่อมโยงเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆในเว็บไซต์ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ผู้ใช้งานยินยอมที่จะรับความเสี่ยงในการใช้งานด้วยตัวเอง

ข้อกฎหมายที่นำมาใช้และขอบเขต : การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้น การดำเนินข้อพิพาทต้องกระทำภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

Khampo.com ข้อตกลงการใช้งาน #1

การเปลี่ยนแปลง, ความเข้มงวดของนโยบายเว็บไซต์ : กรุณาอ่านและศึกษานโยบายของ khampo.com เช่น "การจัดส่งสินค้า", "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ซึ่งอยู่ในเมนูข้อมูลของเว็บไซต์ นโยบายต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อกำหนด, เงื่อนไข, ระเบียบ, วิธีปฏิบัติในการใช้งานเว็บไซต์ khampo.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่มีผลหรือยกเลิกการใช้งาน การไม่มีผลหรือการยกเลิกนี้จะไม่รวมไปถึงเงื่อนไขในข้ออื่นๆที่ยังมีผลใช้งานอยู่

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ