กฎการนอนหลับ 90 นาที

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม 2564

กฎ<strong>การนอนหลับ</strong> 90 นาที #1

คงมีหลายๆครั้งทั้งที่เรานอนเพียงพอ แต่ก็ตื่นมางัวเงีย ไม่สดชื่น หรือ บางวัน ที่นอนน้อย แค่จะพูดให้รู้เรื่องยังยากเลย

หลับสบาย ตื่นมาสดชื่นไม่มึนหัว ด้วยกฎการนอนหลับ 90 นาที

ในตอนที่เราหลับ สมองเราก็ยังทำงานอยู่ตลอด แต่ทำเป็นจังหวะ ทำให้เกิดจังหวะการนอนหลับเป็นวงจร ได้แก่หลับลึก-หลับตื้น  สลับกันไป ซึ่งในแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 90 นาที ในช่วง 90 นาทีนี้จะแบ่งการนอนหลับออกเป็น 2 ช่วง

NON REM

ช่วงแรก คือ NON Rapid Eye Movement หรือ NON REM สามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 3 ระยะ

  • ระยะ1 ช่วงหลับตื้น เราเพิ่งเริ่มหลับประมาณ 5-10 นาที
  • ระยะ2 ช่วงเริ่มต้นหลับไปยังหลับลึก ประมาณ 20 นาที
  • ระยะ3 ช่วงของการหลับลึก เป็นช่วงที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) เพื่อฟื้นฟูร่างกาย ถ้าถูกปลุกในช่วงเวลานี้จะรู้สึกงัวเงีย ช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

REM

ช่วงที่สอง REM (Rapid Eye Monement) ช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองเราจะทำงานใกล้เคียงกับตอนที่เราตื่นอยู่ อาจจะเกิดความฝันขึ้นได้ในช่วงนี้ และเมื่อเราตื่นในช่วงหลับตื้นนี้ ก็จะไม่รู้สึกงัวเงีย ช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

สรุป

  • วงจรการนอนหลับทั้งหมด 1 รอบจะเท่ากับ 90 นาที 
  • แบ่งเป็นช่วงหลับลึก 80 นาที และ ช่วงหลับตื้น 10 นาที 
  • ถ้าเรานอนหลับครบรอบ ตื่นขึ้นมาในช่วงหลับตื้น เราก็จะรู้สึกสดใส ไม่ง่วง ไม่เพลีย นั่นเอง

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ