อาชีพ ที่เสี่ยงกับ โรคมะเร็ง

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มิถุนายน 2564

อาชีพ ที่เสี่ยงกับ โรค<strong>มะเร็ง</strong> #1

การได้รับสารเคมีจากการทำงานบางชนิดเป็นระยะเวลานาน (4-40 ปี) อาจเป็นเหตุให้เซลล์มีการแบ่งตัวมากผิดปกติ เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์จนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายแรงหรือ มะเร็ง ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถสรุปและยกตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 ลักษณะงาน ว่าอาชีพไหนเสี่ยงที่จะได้รับสารก่อมะเร็ง และ อวัยวะใดที่จะได้รับผลกระทบในการเกิดมะเร็ง

คนงานเหมือง โรงถลุงแร่

อาชีพและลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง คนงานเหมือง / โรงถลุงแร่ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง การรื้อซ่อมอาคาร สารก่อโรค คือ แร่ใยหิน (แอสเบสตอส) อวัยวะเป้าหมายที่จะเกิดมะเร็ง คือ ปอด ทางเดินอาหาร เยื่อหุ้มปอด

อุตสากรรมไม้ แปรรูปไม้

พบในอาชีพและลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง อุตสากรรมไม้ และแปรรูปไม้ สารก่อโรค คือ ฝุ่นไม้  เขม่า อวัยวะเป้าหมายที่จะเกิดมะเร็ง คือ โพรงจมูก

เม็ดสี และ สีย้อม

พบในอาชีพ และลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง คือ การผลิตเม็ดสี และสีย้อม ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ สารก่อโรค คือ เบนซิดีน อวัยวะเป้าหมายที่จะเกิดมะเร็ง คือ กระเพาะปัสสาวะ

น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง

พบในอาชีพ และลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับ คือ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง สารก่อโรค คือ น้ำมันที่ได้จากหินดาล (Shale oil) อวัยวะเป้าหมายที่จะเกิดมะเร็ง คือ ผิวหนัง

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ