ข้อควรระวัง และ โทษจากการดื่มชา

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อควรระวัง และ โทษจากการดื่มชา #1

ชานอกจากจะมีประโยชน์แล้ว ก็มีโทษแอบแผงอยุ่เช่นกัน เพราะในใบชามีกรดแทนนิก (Tannic Acid) ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอหาร ยิ่งใบชาเกรดต่ำก็ยิ่งมีกรดแทนนิกสูง ซึ่งในการดื่มชานั้นมีข้อควรระวังดังนี้

  • ไม่ควรดื่มชาพร้อมกับการรับประทานยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วย  เพราะสารต่างๆในน้ำชาอาจจะทำปฏิกิริยากับยาที่ทาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของยาเจือจางหรือเสื่อมลง หรือขั้นร้ายแรงอาจทำให้เกิดสารพิษได้   หากต้องการดื่มชาขณะที่รับประทานยา ควรดื่มก่อนหรือหลังจากยาประมาณ 2 ชั่วโมง
  • ไม่ควรดื่มชาร้อนจัด เพราะการดื่มชาร้อนจะมีผลข้างเคียงต่อช่องปาก ลำคอ และลำไส้ อาจทำให้เนื้อบางส่วนในช่องปากตาย และอาจเป็นต้นเหตุกระตุ้นเซลล์มะเร็งได้
  • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่ควรดื่มน้ำชา เพราะกรดแทนนิก เมื่อรวมตัวกับธาตุเหล็กในกระเพาะอาหารและลำไส้จะกลายเป็นสารที่ไม่สามารถละลายได้ ทำให้เด็กไม่เติบโต มีอาการขาดธาตุเหล็กและเป็นโรคโลหิตจางได้
เครื่องดื่มชามีทั้งคุณและโทษต่อร่างกายขึ้นอยู่กับปริมาณ หากบริโภคมากเกินไปจะเป็นโทษได้
  • ไม่ควรดื่มชาก่อนนอน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน สตรีมีครรภ์  และคนชรา
  • ในใบชามีองค์ประกอบของฟลูออไรด์ในปริมาณค่อนข้างสูง (สูงกว่าปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปา) การที่ดื่มน้ำชาในปริมาณมากๆเป็นประจำทุกวัน อาจการการสะสมของฟลูออไรด์ มีผลให้ไตวาย เกิดมะเร็งลำไส้ โรคกระดูกพรุน และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ   ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตทำงานปกพร่อง ไม่ควรดื่มน้ำชามาก เพราะจะทำให้ปัสสาวะบ่อยและไตต้องทำงานหนักขึ้น
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ผู้ป่วยหลอดเลือดแดงในหัวใจอุดตัน ไม่ควรดื่มน้ำชาเข้มข้น  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายถูกกระตุ้นมากเกินไปทำให้ค่าความดันเลือดขึ้นสูง หัวใจเต้นเร็งขึ้น
  • ผู้ที่มีไข้สูง ไม่ควรดื่มชาอาจส่งผลต่อระบบการขับเหงื่อ เพราะด่างในน้ำชาจะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น กระตุ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้น ยิ่งทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น  นอกจากนี้กรดแทนนิกในน้ำชายังส่งผลให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาได้น้อยกว่าปกติ 

ที่มาข้อมูล
บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทษของชา พันธุ์ชา วิชาคอมพิวเตอร์3โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ประโยชน์และโทษของชา Coffee and Tea lover

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ