บลูสเปียร่า สาหร่ายสไปรุลินากับระดับไขมันในเลือด

 #2

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำพิธีส่งมอบเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยโครงการ "ผลของการบริโภคสไปรุลิน่าต่อการทำงานของไตและระดับไขมันในเลือด"  โดยมีนักวิจัย คือ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐฏมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและคณะ ร่วมกับ ภาคเอกชนที่ร่วมดำเนินโครงการวิจัย ได้แก่ บริษัท ซีเอ็มเอชเชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด และคู่ความร่วมมือคือ บริษัท พาว มิราเคิลจำกัด ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัท พาว มิราเคิลจำกัด ได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พาวซูการ์คิว (POW ZUKAR Q) ในครั้งนี้

 #3

จากผลงานการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเลี้ยงสาหร่ายสไปรุลินา สายพันธ์ Platensis ด้วยกรรมวิธีพิเศษ เอกสิทธิ์ Blue Spira (บลู สเปียร่า) จากการวิจัยพบว่า สาหร่ายสไปรุลิน่า มีสารต้านอนุมูลอิสระชนิด ไฟโคไซยานิน และสารโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งจะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว สามารถช่วยลดความเสี่ยงภูมิแพ้ ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด ได้ทั้งไขมันโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ควบคุมความดันโลหิต โดยได้มีการนำมาทดสอบในอาสาสมัคร 36 คน (ข้อมูลการศึกษาของปี พ.ศ.2550) ที่ได้รับสไปรุลิน่า 9.5 กรัมต่อวัน เป็นเวลานานกว่า 6สัปดาห์ พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และความดันโลหิต ลดลง

และจากการวิจัยพบว่า "ผลของการบริโภคสไปรุลิน่าที่เลี้ยงด้วยกรรมวิธีพิเศษ BlueSpira ต่อการทำงานของไต และระดับไขมันในเลือด"  ในการทดลองจากอาสาสมัคร จำนวน 80 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกบริโภคสไปรุลิน่า(กลุ่มทดสอบ) 40 คน  และกลุ่มบริโภคสไปรุลินาหลอก(กลุ่มควบคุม) 40 คน  พบว่า มีการต่อการลดไขมันในเลือดคือ Total cholesterolTriglycerides Low-Density Lipoprotein Cholesterol และเพิ่มระดับ High-Density LipoproteinCholesterol นอกจากนั้นไม่มีผลต่อการทำลายการทำงานของไต และสุขภาพ โดยสไปรุลินาได้รับการับรองว่า เป็นอาหารที่ปลอดภัยอีกด้วย

ที่มาข้อมูล : สถาบันนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ