vegan คืออะไร ทำไมดีต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน 2564

<strong>vegan</strong> คืออะไร ทำไมดีต่อสิ่งแวดล้อม #1

VEGAN คืออะไร ทำไมถึงดีต่อสิ่งแวดล้อม

วีแกน (Vegan) คือการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ โดยจะทานเฉพาะผักผลไม้ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ นม เนย ชีส ไข่ รวมถึงน้ำผึ้ง  ยีสต์ และเจลาติน หลีกเลี่ยงเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากสัตว์ แม้แต่เครื่องสำอางค์ที่ทดลองกับสัตว์ ก็ถือเป็นของต้องห้าม

วีแกน จึงกลายเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

วีแกนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

1. การทานวีแกนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ เนื่องจากช่วยลดจำนวนผู้บริโภคเนื้อสัตว์ลง

2. ลดการใช้ที่ดิน การใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อมาผลิตอาหารสัตว์

3. ช่วยส่งเสริมการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น เน้นการปลูกพืชที่ให้คุณค่าทางสารอาหารสูง เพื่อสนับสนุนผู้บริโภค และยังใช้ทรัพยากรในการดูแลน้อยลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

การหันมาใช้ชีวิตแบบวีแกนเป็นมิตรกับทั้งคน สัตว์ และโลก ถึงจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการลดโลกร้อน แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หาก "วีแกน" ยังได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอ ในอนาคตเราจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเดิม


Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ