ภูมิคุ้มกัน เกราะป้องกันภายในร่างกาย

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2565

ภูมิคุ้มกัน เกราะป้องกันภายในร่างกาย #1

ภูมิคุ้มกัน (Immunity) หมายถึง กลไกของร่างกายที่ต้านทานต่อโรคใดโรคหนึ่ง โดยอาจเกิดเพียงชั่วคราวหรือตลอดไปก็ได้ แบ่งภูมิคุ้มกันเป็น 2 ชนิด คือ

  1. ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด (Innate Immunity) หรือภูมิคุ้มกันทั่วไป เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเองตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 5 สัปดาห์ เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ โดยจะช่วยปิดผนึกช่องทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ร่างกายปลอดภัยจากการติดเชื้อ
  2. ภูมิคุ้มกันแบบเจาะจง (Adaptive Immunity) หรือภูมิคุ้มกันพิเศษ เกิดขึ้นหลังจากได้รับสิ่งแปลกปลอม ร่างกายจะตอบสนองต่อเชื้อโรคได้อย่างจำเพาะเจาะจง ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อซ้ำ
ภูมิคุ้มกันจากภายนอก เป็นเหมือนกองกำลังเสริมเพิ่มความแข็งแรง

ภูมิคุ้มกันที่รับมาจากภายนอก (Passive Immunity) คือ ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย อาจจะมาจากการรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ร่างกายสามารถต่อสู่กับการติดเชื้อในระยะเวลาสั้น ๆ ได้

รู้หรือไม่ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามีความจำที่ดีมาก เมื่อกำจัดเชื้อโรคหรือไวรัสออกไปแล้วจะจดจำเชื้อโรคเหล่านั้นได้ เมื่อไรที่เชื้อโรคตัวเดิมเข้าสู่ร่างกายเราอีกครั้ง ระบบภูมิคุ้มกันจะรีบกำจัดเชื้อโรคดังกล่าวออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันเกิดความผิดปกติจะเกิดอะไรขึ้น ร่างกายของเราจะเสี่ยงต่ออาการอักเสบและติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ป่วยง่าย เกิดอาการภูมิแพ้ได้ง่ายด้วย

การรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ ธัญพืช และอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวน้อย รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย,สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,Guru Vaccine

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ