โยคะบำบัด วัยทอง

<strong>โยคะ</strong>บำบัด <strong>วัยทอง</strong> #1

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เชื่อว่า การออกกำลังกายไม่เหมาะกับพวกเขา จริงแล้วเมื่ออายุมากขึ้น ควรออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย การออกกำลังกายเบาๆ เช่นการเดินเร็วการฝึกความแข็งแรง การว่ายน้ำ การยืดกล้ามเนื้อ การปั่นจักรยาน การวิ่งจ็อกกิ้ง และ โยคะ ในกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขทั้งกาย และใจ

การออกกำลังกาย โยคะเป็นประจำจะช่วยรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแบบยั่งยืนให่แก่ร่างกายผู้สูงอายุ

โยคะเป็น การออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่ดีสำหรับ ทุกวัย โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ มันคือการรวมกันของจิตใจร่างกายและลมหายใจ ท่าโยคะง่ายๆ สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาสมดุลของระบบได้ จากการศึกษาพบว่าโยคะมีประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้กับความเครียดความเหนื่อยล้า และความเจ็บปวด ท่าโยคะบางท่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลของแกนกลางซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการหกล้ม

ท่าโยคะบางท่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลของแกนกลางซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการหกล้ม

โยคะสามารถช่วยชะลอผลกระทบของกระบวนการชราโดยการรักษาความนุ่มนวลและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อทำให้จิตใจตื่นตัวและตื่นตัวกระตุ้นให้ผ่อนคลายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อและข้อต่อ วิธีการหลายแง่มุมสามารถส่งเสริมให้ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณยังคงมีสุขภาพดีและแข็งแรงในขณะที่ลดผลกระทบจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอายุมากมาย

จากการศึกษาพบว่าโยคะมีประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้กับความเครียดความเหนื่อยล้า ความเจ็บปวด

การฝึกโยคะอาสนะ ช่วยให้วัยสูงอายุมีความสง่างาม อาสนะเพียงไม่กี่แห่งที่มีประโยชน์มากสำหรับทุกวัย ได้แก่

  • ท่าภูเขา Tadasana (Mountain Pose)
  • ท่าผีเสื้อ Baddha Konasana (Butterfly Pose)
  • ท่าเด็กหมอบ Balasana (Child Pose)
  • ท่างู Bhujangasana (Cobra Pose)
  • ท่าสุนัขยืดลง Adho Mukha Svanasana (Downward Facing Dog Pose)
  • ท่าสามเหลี่ยม Trikonasana (Triangle Pose)
  • ท่าศพ Savasana (Corpse Pose)

ผู้สูงอายุที่ต้องทนกับความเจ็บปวดความเครียด จากความเสื่อม และความไม่สมดุลของร่างกาย โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม และข้อต่างๆ ข้อจำกัด ทางร่างกายอื่นๆ การฝึกโยคะ จะให้ช่วยให้ผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตให้กิจวัตรประจำวัน ได้อย่างดีขึ้น

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ