สเปรย์น้ำมันหอมระเหย เพื่อการนอนหลับ

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤษภาคม 2565

สเปรย์น้ำมันหอมระเหย เพื่อการนอนหลับ #3

น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ที่ได้จากการลั่นพืชหอม หรือด้วยการสกัดด้วยวิธีต่างๆ โดยน้ำมัน (Essence)ของพืชเหล่านี้มีคุณสมบัติในการบำบัดรักษา ในน้ำมันหอมระเหยมีโมเลกุลเล็กๆนับรัอยโมเลกุล เมื่อโมเลกุลเหล่านี้ไปถึงสมองของเราโดยผ่านประสาทรับกลิ่นที่อยู่ในโพรงจมูกด้านบน ซึ่งส่วนนี้ใกล้สมองมาก ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางเภสัชวิทยา

จริงแล้วส่วนที่ทำการบำบัดคือร่างกายเราเอง โมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยเพียงไปกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนต่างๆเท่านั้น 

ผลต่อร่างกายของน้ำมันหอมระเหย เมื่อโมเลกุลเหล่านี้ไปถึงสมองส่วนลิมบิล (Limbic System) ซึ่งควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก โดยจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และความจำ และเนื่องจากสมองส่วนนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับสมองที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ ความดัน การหายใจ ความจำ ระดับความเครียด สมดุลย์ฮอร์โมน

ดังนั้นการสูดดมน้ำมันหอมระเหย จึงเป็นวิธีที่ให้ผลทางร่างกายและรบบประสาทที่เร็วที่สุดทางหนึ่ง เพราะหลังจากสูดดมโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยจะเข้าสู่กระแสเลือดโดยทางเนื้อเยื่อของปอด และจากระบบประสาทรับกลิ่น จะไปมีผลต่อสมองส่วนต่างๆ เช่น สมองส่วนการเรียนรู้  ต่อมพิทิวทอรี่( (pituitary glans) ซึ่งควบคุมระบบฮอร์โมนทั้งหมด 

สเปรย์น้ำมันหอมระเหย เพื่อการนอนหลับ #2

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ