5อ เพื่อสุขภาพ

ปรับปรุงล่าสุด : 27 ธันวาคม 2566
การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

5อ เพื่อสุขภาพ #1

พุทธภาษิตกล่าวว่า อโรคยา ปรมา ลาภา แปลว่า การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ นั่นเป็นความจริงแท้ จงดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจของตนเองให้ดี หากดูแลดี ไม่มีโรคใดๆ มากระทบก็ถือว่าโชคดี

5อ เพื่อสุขภาพ #3

5อ เพื่อสุขภาพ #4

5อ เพื่อสุขภาพ #5

5อ เพื่อสุขภาพ #6

5อ เพื่อสุขภาพ #7

Khampo.com

สนใจสินค้า หรือ ต้องการพูดคุยปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพ ติดต่อสอบถามพวกเรา KHAMPO.com (คำโพธิ์ด๊อดคอม) ได้เสมอค่ะ